Farmacie

Farmacia Spitalului  Clinic Județean de Urgenţă Oradea  este o farmacie de circuit închis situată la etajul I a Staționarului I – str. Gheorghe Doja nr. 65-67. Ea are în componenţă  un punct de lucru situat la parterul Staționarului III – str. Clujului nr.55.

Farmacie este laureată cu Premiul de Onoare pentru farmacie – secțiunea Farmacii de Spital -2013

 • Prezentarea farmaciei
 • receptura şi laboratorul unde se prepara rețete magistrale;
 • oficina unde se preiau, se pregătesc şi se eliberează condicile de medicamente;
 • depozite de medicamente, de materiale sanitare sterile şi  nesterile, de reactivi şi consumabile de laborator;
 • zona calculatoarelor – unde se realizează preluarea online a condicilor de medicamente, materiale sanitare şi reactivi.

 

 • Atribuțiile farmaciei vizează gestionarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a reactivilor şi consumabilelor de laborator:
 • elaborarea de comenzi către furnizorii rezultați  în urma achizițiilor efectuate conform legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice;
 • preparare de formule magistrale;
 • eliberarea de medicamente (nomenclator spital) pentru secțiile spitalului pe baza comenzilor-condici de prescripții medicale şi a condicilor de aparat;
 • eliberarea de materiale sanitare (nomenclator spital) pentru secțiile spitalului pe baza comenzilor-condici  de prescripții medicale şi a condicilor de aparat;
 • eliberarea de reactivi şi consumabile de laborator (nomenclator spital) pentru laboratorul de analize medicale, pentru secțiile spitalului pe baza comenzilor, condici de aparat;
 • colaborarea cu personalul medical şi administrativ al spitalului.

 

Personal

Staționar I

Farmacist şef

Farmacist primar, specialitatea farmacie generală – Neamţu Corina

 • Curs postuniversitar cu specializarea farmacie clinică;
 • Atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate;
 • Program de perfecționare în managementul fazei spitalicești a intervenției medicale în dezastre.

Farmaciști:

Farmacist – Bratu Lavinia

 • Masterat în domeniul managementului de spital.

Farmacist rezident, specializarea farmacie clinică, doctorand – Bogdan Mihaela

 

Asistenți principali de farmacie:

Benţe Călin

Iancu Teodora

Ilieş Claudia

Munteanu Monica

Nicoară Mihaela

Rada Lazea Delia

Szasz Emese

Taloi Carmen

Teuşdea Alina

Veres Karoly

Zah Adriana

Îngrijitor – Oanţ Lenuţa

Manipulant – Vidican Sebastian

 

Staționar III – punct de lucru

Farmacist coordonator

Farmacist primar, specialitatea farmacie clinică dr. Baldea Corina

 • Master Management European de Sănătate Publică;
 • Şef de lucrări – Facultatea de Protecția Mediului.

 

Asistenți  principali de farmacie:

Anca Sanda

Indrei Mihaela

Stanciu Eva

Szimucz Mirela

Îngrijitor – Meszaros Eva