Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a judeţului Bihor, asigurând asistenţa medicală de specialitate a peste 221 000 locuitori din municipiul Oradea, respectiv a peste 617 000 locuitori ai judeţului pentru unele specialităţi, îndeplinind totodată şi funcţia de spital de urgenţă
Luni - Duminică: 15:30 - 16::30
secretariat@spitaljudetean-oradea.ro

Situație angajări

Având în vedere știrea apărută în presă și pe canalele sociale (Facebook), în care se afirmă faptul că Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor scoate la concurs posturi pentru asistenți medicali și personal auxiliar, vă comunicăm următoarele:

În prezent, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor realizează o analiză a necesarului de personal (asistenți medicali și personal auxiliar sanitar) din cadrul secțiilor și a compartimentelor, urmând ca posturile să fie supuse spre aprobare Primăriei Municipiului Oradea. După aprobare, acestea vor fi afișate la avizierul unității, de pe strada Republicii nr. 37, și pe site-ul unității: www.spitaljudetean-oradea.ro.
În momentul de față, unitatea face demersurile necesare în vederea publicării anunțului de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici.