Acte eliberate

INFORMAŢII PRIVIND EXTERNAREA

În functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicată pacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi înainte sau cel târziu în dimineaţa zilei externării. Medicul curant completează Biletul de externare şi Scrisoarea medicală în doua exemplare; un exemplar se ataşează la Foaia de observaţie, iar celălalt se înmânează pacientului / aparţinătorului. Aceştia din urmă vor transmite Scrisoarea medicală Medicului de Familie.

Medicul curant va consemna în Biletul de externare şi în Scrisoarea medicală următoarele:

• diagnosticul de externare;

• starea pacientului la externare;

• tratamentul medical pe care pacientul trebuie să îl urmeze;

• indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă;

• data următorului control medical.

Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

• Bilet de externare;

• Scrisoare medicală;

• Certificat de concediu medical (după caz);

• Adeverinţă medicală (după caz);

• Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);

• Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);

• Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);

• Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite. În cazul externarii pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În situaţia pacientului minor, riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant consemnează în Foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării. Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

URMĂRIREA PENTRU O PERIOADĂ DE TIMP, ÎN CONDIŢII AMBULATORII, A PACIENŢILOR EXTERNAŢI

 Pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronică este înregistrat în Registrul de internări.

 Se eliberează Biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.

 Se va elibera Scrisoare medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.

 Se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în Registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.

 Se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.

 Pacientul va primi informaţii scrise despre:

• afecţiunea de care suferă,

• planul de tratament,

• posibile complicaţii,

• regimul igieno-dietetic,

• obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim,

• prezentarea de urgenţă la medic (de familie / spital) la orice semn de agravare a bolii.

 Pacientul va primi de asemnea informaţii despre monitorizarea şi evaluarea afecţiunii, astfel:

• ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului

, • ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic,

• respectarea planului terapeutic şi de viaţa.