Legislatie

In atentia pacientilor!

Conform cerintelor Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori alta persoana.
Scopul colectarii datelor este: furnizarea serviciilor medicale.
Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare decontarii serviciilor medicale efectuate si intocmirii statisticilor medicale la nivel regional si national.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Directia de Sanatate Publica Bihor, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar, Ministerul Sanatatii, Firme de asigurari cu exceptiile prevazute de lege.
Daca unule din datele dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR DE CLASIFICARE A SPITALELOR DE URGENŢĂ LOCALE, JUDEŢENE SI       REGIONALE

PRIVIND CONDUCEREA ŞI ORGANIZAREA UNITĂŢILOR ŞI COMPARTIMENTELOR DE PRIMIRE A URGENŢELOR

PENTRU APROBAREA CONTRACTULUI-CADRU PRIVIND CONDIŢIILE ACORDĂRII ASISTENŢEI MEDICALE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE PENTRU ANUL 2009

PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A CONTRACTULUI-CADRU PRIVIND CONDIŢIILE ACORDĂRII ASISTENŢEI MEDICALE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE PENTRU ANUL 2009

PENTRU MODIFICAREA ORDINULUI MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE ŞI A PREŞEDINTELUI CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NR.1301/500/2008 PENTRU APROBAREA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE PRIVIND PRESCRIEREA MEDICAMENTELOR AFERENTE DENUMIRILOR COMUNE INTERNAŢIONALE PREVĂZUTE ÎN LISTA CUPRINZÂND DENUMIRILE COMUNE INTERNAŢIONALE CORESPUNZĂTOARE MEDICAMENTELOR DE CARE BENEFICIAZĂ ASIGURAŢII, CU SAU FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ, PE BAZĂ DE PRESCRIPŢIE MEDICALĂ, ÎN SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE, APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 720/2008.

PRIVIND ADOPTAREA CODULUI DE ETICA SI DEONTOLOGIE AL ASISTENTULUI MEDICAL GENERALIST, AL MOASEI SI AL ASISTENTULUI MEDICAL DIN ROMANIA