proiect-pocu-91-4-8-107404

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Afisul proiectului

Comunicat de presa

Dezvoltarea competențelor profesioniștilor din domeniul sănătății în managementul pre și post natal al afecțiunilor cu impact asupra mortalității infantile

ID proiect: POCU/91/4/8/107404

 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 Sursa de finanţare:

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Prioritatea de investiții: 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Valoarea totală a proiectului: 6.425.685,58 lei, din care cofinanţarea UE este de 5.425.549,39 lei

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea unui model modern și adaptat  provocărilor actuale din sectorul sănătății de dezvoltare a competențelor profesioniștilor din obstetrică-ginecologie și neonatologie din regiunile Vest, Nord-Vest și Ilfov pentru managementul afecțiunilor cu impact asupra mortalității infantile.

Obiective specifice:

 • Crearea unui cadru eficient de formare pentru îmbunătățirea competențelor în managementul pre și post natal al afecțiunilor cu impact asupra mortalității infantile pentru 382 de medici și asistenți medicali din domeniile obstetrică-ginecologie și neonatologie din regiunile Vest, Nord-Vest si Ilfov
 • Asigurarea transferului de know-how cu specialiști de la nivel transnațional care să îmbunătățească competențele în prevenirea și combaterea mortalității infantile a 80 de medici și asistenți medicali din domeniile obstetrică-ginecologie și neonatologie din regiunile Vest, Nord-Vest si Ilfov.

Principalele activități ale proiectului :

 • Managementul de proiect
 • Informarea-publicitatea proiectului
 • Derularea programelor de formare, pentru medici și pentru asistenți medicali
 • Dezvoltarea de ghiduri de practică medical în domeniul sănătății femeii și copilului
 • 80 de persoane din sectorul medical vor participa la 4 schimburi de bune practici în cadrul unui spital colaborator din Szeged (Ungaria)
 • Elaborarea unui raport tehnic privind rezultatele schimburilor de bune practici și modul de integrare a acestora în activitatea medicală
 • Realizarea a 3 ghiduri de practică medicală în domeniile obstetricii–ginecologiei și neonatologiei: „Urmărirea ecografică în sarcina”, „Sarcinile cu izoimunizare in sistemul Rh” și „Reanimarea nou-născutului prematur și stabilizarea înainte de transport a nou-născutului critic”

Principalele rezultate preconizate ale proiectului:

 • 382 medici și asistenți formați în managementul pre și post natal al afecțiunilor cu impact asupra mortalității infantile
 • 11 Forumuri de informare derulate în 3 regiuni, la care vor participa medici, viitoare mame, presa, alti factori interesaţi în toate judeţele de implementare
 • 382 persoane certificate EMC în 3 programe de formare profesională din domeniul sănătății femeii și copilului
 • 3 ghiduri de practică medicală în domeniul sănătății femeii și copilului publicate
 • 80 de persoane din grupul țintă al căror nivel de calificare va fi îmbunătățit prin participarea la schimburi de experiență transnaționale
 • 1 raport tehnic privind rezultatele schimburilor de bune practici și modul de integrare a acestora în activitatea medicală
 • achiziția prin proiect a unui fetoscop pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoarași a 4 mese de reanimare neonatală, câte una pentru fiecare

Proiectul va fi implementat în 3 euroregiuni din România : Vest, Nord-Vest și București-Ilfov.

Durata proiectului : 36 luni (11.12.2017 – 10.12.2020)

Parteneri în proiect

Lider proiect: Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Partener 1: Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

Partener 2: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

Partener 3: Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Dr. Daina Lucia

Coordonator partener proiect

Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

Tel :  0259/211345

Email: spitalul.judetean@rdsor.ro