Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a judeţului Bihor, asigurând asistenţa medicală de specialitate a peste 221 000 locuitori din municipiul Oradea, respectiv a peste 617 000 locuitori ai judeţului pentru unele specialităţi, îndeplinind totodată şi funcţia de spital de urgenţă
Luni - Duminică: 16:00 - 17:00
secretariat@spitaljudetean-oradea.ro

Title Image

Anunțuri rezidenți

0259 437 750
interior 234(etaj II camera 27)
interior 109(etaj IIi camera 38)

IN ATENTIA STUDENȚILOR REZIDENȚI ÎNCADRAȚI CU CONTRACT DE MUNCĂ LA S.C.J.U.O. ALE CĂROR DREPTURI SALARIALE SE FINANȚEAZĂ PRIN TRANFERURI DE LA BUGETUL DE STAT

(CU EXCEPTIA MEDICILORI REZIDENTI INCADRATI CU CONTRACT DE MUNCA CU TIMP PARTIAL PENTRU EFECTUARE DE GARZI CU PLATA)
1. ÎNCEPÂND CU DATA DE 31.10.2022 IN INTERVALUL ORAR 7:30-11:00 VA PUTEȚI PREZENTA LA CASIERIA UNITĂȚII DIN STRADA REPUBLICII 37, ETAJUL 4 CAM 50, IN VEDEREA RIDICĂRII CARDURILOR TICKET VACANȚA , AVÂND ASUPRA D-VOASTRA COMPLETATE ȘI SEMNATE CELE DOUA DECLARATII PE PROPRIA RASPUNDERE ATAȘATE MAI JOS.
2. ÎNCEPÂND CU PONTAJELE LUNII NOIEMBRIE MEDICII DETAȘAȚI ÎN ALTE CENTRE UNIVERSITARE ȘI CARE TRANSMIT PONTAJELE PE EMAIL VOR. TRANSMITE PONTAJELE LA NOUA ADRESA DE EMAIL:(rezidenti@spitaluljudeteanoradea.ro)