Concursuri

Regulamente

Regulamentul privind modul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, precum si promovarea in functie a personalului contractual din unitatile sanitare din reteaua sanitara proprie a Municipiului Oradea


Programul national de pregatire a infirmierelor -Note de curs-


SUPORTUL VITAL DE BAZĂ ȘI DEFIBRILAREA EXTERNĂ AUTOMATĂ


Anunțuri

Anunț concurs medici

Anunț concurs medici

tematica si bibliografia medic rezident ultimul an medicina de urgenta

tematica si bibliografia medic specialist medicina de urgenta

tematica si bibliografia medic specialist radiologie si imagistica medicala

tematica si bibliografia medic rezident ultimul an, specialitatea radiologie imagistica medicala

Anunț concurs director medical

Anunț concurs director medical

bibliografia concurs, temele cadru pentru proiect

Anunț concurs director ingrijiri

Anunț concurs director ingrijiri

blibliografia, temele cadru pentru proiect

Anunț concurs director financiar-contabil

Anunț concurs director financiar-contabil

bibliografia, temele cadru pentru proiect

Anunț concurs asistent social debutant

Anunț concurs asistent social debutant

tematica si bibliografie asistent social debutant

Anunț concurs tehnician de radiologie si imagistica medicala debutant

Anunt concurs tehnician de radiologie si imagistica medicala debutant

Tematica si bibliografia – tehnician radiologie si imagistica medicala-debutant

Anunț concurs tehnician de radiologie si imagistica medicala

Anunt concurs tehnician de radiologie si imagistica medicala

Tematica si bibliografia – tehnician radiologie si imagistica medicala

Anunț concurs psiholog practicant

Anunt concurs psiholog practicant

tematica si bibliografia psiholog practicant

Anunt concurs registratori medicali

Anunt concurs registratori medicali

tematica si bibliografia registrator

Anunț concurs expert fizica medicala

Anunt concurs expert fizica medicala

Tematica si bibliografie expert fizica medicala

Anunț concurs fizician debutant

Anunt concurs fizician debutant

tematica concurs fizician debutant

Anunț concurs asistenti medicali debutanti

Anunt concurs asistenti medicali debutant -medicina generala

tematica si bibliografia asistenti medicali debutanti

Anunț concurs brancardieri

Anunt concurs brancardieri

Tematica si bibliografie brancardieri

Anunț concurs infirmiere

Anunt concurs infirmiere

Tematica si bibligrafie 

Anunț concurs ingrijitoare

Anunt concurs ingritoare

Tematica si bibliografie concurs ingrijitoare

Anunț angajare sofer

Anunț angajare sofer

tematica si bibliografia sofer autosanitara

Anunț angajare muncitori

Anunt concurs muncitori calificati

Anunt concurs muncitori necalificati

Anunturi promovare

Anunt promovare economist gradul II in economist gradull I

Anunt examen de promovare inspector de specialiate gradul I

Anunt promovare din muncitor calificat IV in muncitor calificat III-lucrator comercial